از واقعیت دوره های MBA&DBA چه میدانیم

16 بهمن 1394

از واقعیت دوره های
MBA&DBA
چه میدانیم

کلمه. MBA. مخفف جمله:
Master of Business Administration
به معنای فوق لیسانس مدیریت کسب و کار
و DBA مخفف جمله :
Doctor of Businedd Administation
به معنای دکترای مدیریت کسب و کار است.
بهاستناد قانون نظام اموزش حداقل واحدهای دوره کارشناسی ارشد باید 32 واحد باشد .درنظام. اموزش هرواحد درسی نظری معادل 16 ساعت می باشد یعنی یک دوره فوق لیسانس حداقل 512 ساعت نظری را باید بگذراند .بنابر این موسساتی که با برگزاری دوره هایی با عنوان MBA با مدت زمان زیر 500 ساعت ادعایی کاذب دارند و با استفاده از نام MBA. از نا اگاهی جامعه سو استفاده نموده و گواهینامه یک دوره کوتاه مدت یا تک پودمان را که معادل و حتی درسطح نیست ارایه میکنند .
بنابرین داوطلبان اگاه باشند اگر از نظام ترمی ساعتی ( اموزش های عالی ازاد.موسسات اموزش عالی ازاد) بهره جسته و دوره های تکمیلی بین سطوح تحصیلی را ثبیت نام میکنند باید حداقل 512 ساعت نظری معادل 32 واحد .اموزش و یادگیری نظری داشته باشند و در گواهینامه انان این مدت نیز درج شود .از انجاییکه MBA دوره رسمی ان اکثرا 54 واحد مرسوم بوده پس دوره کوتاه مدت ان ضمن 512 ساعت نظری لاقل ساعاتی همین زمان را بصورت عملی ( پژوهش) همراه داشته باشد تا داوطلب ضمن بهره گیری علمی گواهینامه ای مفید ومعتبر اخذ نماید .

دوره های MBA &DBA کوتاه مدت موسسات در ایران به استناد بخشنامه 24/5886 مورخ 87/05/06 مزارت علوم تحقیقات فناوری و قانون اموزش های عالی ازاد  مقطع.معادل.همتراز.همسطح محسوب نمی گردد و دوره تکمیلی بین سطوح تحصیلی محسوب میشود .

ثبت نام دوره های MBA & DBA

16 بهمن 1394
ثبت نام دوره های MBA & DBA

باگواهینامه معتبر دانشگاههای دولتی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و پرداخت شهریه و انتخاب واحد از طریق سایت رسمی دانشگاهها ( گلستان)

مشاوره و هماهنگی   09191598744

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم