لیست جزوات

عنواندرستاریخ درج
pdf جزوه مدیریت کسب وکار و بهره وری علمی کاربردیمدیریت کسب و کار و بهره وری20 فروردين 1395
doc مدیریت منابع انسانی در عصر امروزمدیریت منابع انسانی18 آبان 1393
doc پيوند برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني با اهداف استراتژيك سازمانمدیریت منابع انسانی18 آبان 1393
doc مدیریت منابع انسانی پیشرفتهمدیریت منابع انسانی18 آبان 1393
doc بررسي رشوه وفساد مالي دردستگاههاي دولتي مدیریت عمومی18 آبان 1393
doc عوامل وراهكارهاي موثردرتشديدانگیزش کارکنامدیریت منابع انسانی18 آبان 1393
doc مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی18 آبان 1393
doc مديريت منابع انساني و ضرورت نوگرائي حرفه اي مدیریت منابع انسانی18 آبان 1393
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم