افزایش سهمیه ورود به دانشگاه ایثارگران

11 آذر 1393

 سهمیه ورود به دانشگاه در مراکز آموزشی ایثارگران با 5 درصد افزایش به 25 درصد رسید.

نمایندگاندر جلسه علنی صبح امروز و در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده الحاقی 4 این طرح را به تصویب رساندند که بهموجب آن 20 درصد سهمیه ورود ایثارگران به 25 درصد افزایش یافت و حدنصاب آخرین فرد پذیرفته شده برای وزارت‌خانه بهداشت و درمان آموزش و پزشکی و علوم و تحقیقات فناروی 70 درصد تعیین شد.

همچنین ماده الحاقی 5 این طرح نیز با موافقت نمایندگان به تصویب رسید و بر اساس آن هرگونه تولید و واردات و عرضه کالا وخدمات آسیب رسان به سلامت و داروهای احتمال سوء مصرف مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت می‌شود. فهرست خدمات و اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای خاص قید شده در این ماده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض حداکثر 10 درصد ارزش کالا برای این کالا‌ها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت‌خانه‌ی بهداشت و با عضویت وزارتخانه‌های اقتصاد،تعاون، صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی راهبردی رئیس جمهور تعیین و ابلاغ می‌شود.

همچنینبا اصلاح انجام شده بخشی از ماده الحاقی 5 به این شکل به تصویب رسید که صددرصد مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی مربوطهقرار می‌گیرد.

ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم